Lokalisatie van grote volumes bij Toyota

On / in /

Samenvatting

Toyota Nordic Business Case

Als één van de drie grootste autoconstructeurs ter wereld staat Toyota bekend om zijn 'lean' productiesysteem. Omdat ze instaan voor het onderhoud van tientallen verschillende modellen, hebben de servicecentra van Toyota reparatie- en onderhoudsinformatie nodig die up-to-date, accuraat en makkelijk toegankelijk is. Toen beslist werd om de technische documentatie van Toyota voortaan op een meer gestructureerde manier te schrijven, bleek ITP een betrouwbare partner voor het daarbijhorende lokalisatiewerk.

Sleutelaspecten

  • Grote vertaalvolumes afhandelen tegen almaar krappere deadlines zonder toegevingen te doen op vlak van kwaliteit
  • Het verzekeren van consistente vertalingenen tussen opeenvolgende versies van handleidingen en gerelateerde documentatie
  • Toezien op de naleving van klantspecifieke vertaalrichtlijnen en lokalisatieregels (zoals meeteenheden, getalopmaak, enz.)
  • Contextueel correcte vertalingen garanderen
  • Veranderingen in technologie en documentatie-architectuur in beraad nemen

Probleemoplossing

Voor de lokalisatie van de technische documentatie van Toyota rekenen we op onze gespecialiseerde groep van professionele vertalers. Daarnaast trachten we echter ook te automatiseren waar het voor de hand ligt en waar er sprake is van een duidelijke return-on-investment. Zo ontwikkelden we een waaier aan eigen tools die:

  • de input voor vertaling optimaliseren en zodoende het algemene proces vereenvoudigen;
  • onvertaalbare tekst “vergrendelen” om een ongewenste aanpassing te voorkomen;
  • nummers en meeteenheden automatisch naar het juiste formaat aanpassen;
  • kwaliteitsgarantiecontroles verrichten en automatische correcties toepassen.

Doorheen dit lokalisatieproces was Toyota getuige van een verbeterde productiviteit en kwaliteit. Door de meest recente vertaaltechnologie aan de workflow toe te voegen, slaagden we er bovendien in om de vertaalcyclus voor een typische Toyota Repair Manual van meer dan acht naar minder dan twee weken te verkorten. En hoe meer verbeteringen we doorvoeren, hoe meer we ons bewust worden van de verbeteringen die nog mogelijk zijn!