Lokalisatie van het Toyota navigatieschermsysteem

On / in /

Samenvatting

Toyota Nordic Business Case

Toyota Motor Corporation is een Japanse autofabrikant die deel uitmaakt van de wereldwijde top drie. Voor de vertaling en lokalisatie van de inhoud van haar navigatieschermsysteem vertrouwde het bedrijf op ITP.

Sleutelaspecten

  • Consistentie qua terminologie met andere documentatie (gebruiksaanwijzingen, audiosysteem, enz.)
  • Navigatieschermen hebben bitterweinig plaats op hun display waardoor de instructies zeer bondig, doch duidelijk en op een natuurlijke manier geformuleerd moeten worden.
  • Bij producten voor eindgebruikers zijn grondige kwaliteitscontroles een absolute must. Om dat te garanderen zijn QA checks nodig waarbij het navigatiescherm gesimuleerd wordt zoals het eruit zou zien in de wagen.

Probleemoplossing

ITP kan rusten op een bestaande, uitgebreide en nauwgezet onderhouden terminologiebank voor de automobielsector en Toyota in het bijzonder. Bij het aftasten van de eerste proefprojecten werden er een master TM en MT opgemaakt met behulp van SDL Trados™ en SDL Trados Multiterm™. Het vertaal- en revisiewerk werd verricht in aparte cycli door vertalers met meer dan 10 jaar ervaring met de automobielindustrie. Na de vertaalcyclus werd er een extra taalkundige bewerkingscyclus voorzien. De bedoeling hiervan was om de vertaalde en gereviseerde inhoud te herwerken tot formuleringen die niet alleen consistent zijn en natuurlijk overkomen, maar ook binnen de pixelgrenzen zouden passen van de beperkte ruimte op het navigatiescherm.

Om dit proces te optimaliseren en de externe toegang voor het vertaalteam te vereenvoudigen, ontwikkelde ITP een online tool om de dotbreedte/tekst-ratio te meten (met betrekking tot de schermpixels). Na de inkortingscyclus werd er ten slotte nog een laatste evaluatiecyclus ingelast om een 'op scherm'-controle te kunnen verrichten m.b.t. terminologiegebruik, consistentie en natuurlijkheid. Ook dat gebeurde door middel van een intern ontwikkelde tool die de vertaalde inhoud op het navi-scherm simuleerde.

De consistente en klantgerichte aanpak voor deze specifieke vertaalaanvraag resulteerde in een snellere levertijd en een sterk verbeterd eindresultaat.