Meertalige oplossingen

Het migreren van complexe inhoud naar een gelokaliseerde oplossing is een veeleisende taak die veel verder gaat dan vertaling alleen. Met onze gespecialiseerde diensten zoals opmaak en vertaling van teksten en taaldata engineering wordt het eenvoudig om voor doeltreffende oplossingen te zorgen.

Gestructureerd schrijven

Gestructureerd schrijven verwijst naar de manier waarop u uw documentatie opstelt. Organiseer uw inhoud om volledige en dure reproductie- of vertalingscycli voor uw papieren en digitale publicaties te vermijden.
Wij evalueren uw huidige documentatie en bezorgen u een inhoudelijk strategisch plan dat uw werk op allerlei vlakken zal vergemakkelijken.

Copywriting

Uw kernwaarden moeten uw visie duidelijk verwoorden. Wij hebben de middelen en de experts om uw drijfveren grondig te analyseren en tijdig toegankelijke en homogene teksten voor diverse media te schrijven.

LOKALISATIE/VERTALING

Uw boodschap wereldwijd overbrengen gebeurt niet enkel door die te vertalen. We zijn vormgevers van inhoud die deze van de ene in de andere taal omzetten met behoud van opmaak en regionale essentie. Met ons uitgebreid netwerk van vertalers kunnen we zonder meer de juiste partners voor uw content vinden. Bovendien weten we u snel te ondersteunen wat betreft strategische doelstellingen.

TAALDATA ENGINEERING

Worstelt u met een verkeerde combinatie van bestands- en gegevensformaten?
ITP laat u uw hoofd niet langer breken op het vlak van datatoepassingen. Daartoe werken we met meerdere platformen en formaten om u een werkbare taaloplossing aan te bieden.

Machinevertaling

Vertaalvolumes kunnen snel de capaciteit van menselijke vertalers overstijgen.
Machinevertaling verzekert u van een snelle verwerking en maximale consistentie bij lange, technische teksten.
Het vormt de perfecte oplossing om tijd, kosten en kwaliteit in evenwicht te brengen.