Budovanie identity Toyota Service Marketing

On / in /

Zhrnutie

ToyotaTSM (Toyota Service Marketing) je celosvetovo jednou z najsilnejších stránok spoločnosti Toyota, zaisťujúcou spokojnosť zákazníkov a vysokú kvalitu opráv. Dnešnou európskou výzvou je implementovať TSM do celej siete servisov Toyota a vybudovať najlepšiu paneurópsku výrobnú sieť založenú na kvalite.

TSM je komplexný program vývoja opráv pre popredajnú obchodnú oblasť spoločnosti Toyota. Tento program je zameraný na neustále zlepšovanie autorizovanej siete servisov s cieľom dosiahnuť vynikajúce vlastnícke skúsenosti pre konečných zákazníkov. Zároveň dosahuje najvyššiu úroveň efektívnosti a primeranej ziskovosti.

Kľúčové problémy

  • Vymedzenie jasnej identity programu TSM a súvisiacich publikácií.
  • Uľahčenie lokalizácie v návrhu publikácií a štruktúre obsahu.
  • Podpora miestnych trhov v rozvoji publikácií špecifických pre danú krajinu (špecifický obsah, či nástroje používané sieťou Toyota).

Opis riešenia

Všetky publikácie boli navrhnuté, vysádzané a vyrobené v InDesigne tak, aby vyhovovali značke, s jasnou štruktúrou a mriežkou na prezentovanie kompletného obsahu koncovým používateľom.

Distribútorom bola ponúknutá možnosť zabezpečiť preklady samostatne, pomocou prístupu k obsahu určenému na lokalizáciu. Lokalizovaný obsah bol potom importovaný do dizajnu, ktorý bol dostatočne flexibilný na to, aby vyhovoval všetkým špecifickým požiadavkám príslušnej krajiny.

ITP zvolila kvalifikovaný prístup na viacerých úrovniach, a to tak, že všetky požiadavky týkajúce sa jazyka (lokalizácia) a grafického dizajnu brala do úvahy od samého začiatku. To umožnilo vyhnúť sa nadbytočným úlohám, čím sa zvýšila procesná a nákladová efektivita.