Google poster

On / in /

Zhrnutie

Google

Vytvorenie plagátu pre oddelenie DHCES v Google

Opis

  • Pojem
  • Dizajn
  • 3D výroba
  • Tlač šetrná k životnému prostrediu

Google Poster