Lokalizácia navigačného systému Toyota

On / in /

Zhrnutie

Toyota Nordic Business Case

Toyota Motor Corporation je japonský výrobca automobilov, ktorý sa celosvetovo radí do prvej trojky. Toyota poverila spoločnosť ITP prekladom a lokalizáciou obsahu systému navigačnej obrazovky.

Kľúčové problémy

  • Konzistencia s terminológiou ďalšej dokumentácie (manuály pre majiteľov, audio systém, atď.)
  • Navigačné obrazovky majú veľmi limitovaný priestor pre slová, ktoré je potrebné zobraziť, preto je potrebné, aby bol obsah stručný, no napriek tomu jasný a prirodzený.
  • Konečný používateľský produkt si vyžaduje dôslednú kontrolu kvality. Preto bolo potrebné, aby sa kontrola kvality vykonávala na simulácii konečného vzhľadu navigačnej obrazovky v aute.

Opis riešenia

ITP môže siahnuť po existujúcej, širokej a starostlivo udržiavanej terminologickej databáze vytvorenej pre automobilový priemysel, a obzvlášť pre Toyotu. Počas prvých pilotných projektov bola s použitím programov SDL Trados™ a SDL Trados Multiterm™ vytvorená hlavná prekladová pamäť a terminologická databáza. Preklad a korektúra boli vykonané v dvoch samostatných cykloch prekladateľmi, ktorí majú minimálne 10 rokov skúseností v oblasti automobilového priemyslu. Následne bol zostavený ďalší cyklus jazykovej úpravy s cieľom prepracovania preloženého a skontrolovaného obsahu do formulácie, ktorá je konzistentná a prirodzená, no napriek tomu sa zmestí do limitov pixelov určených obmedzeniami navigačnej obrazovky.

S cieľom optimalizácie tohto procesu a umožnenia vzdialeného prístupu prekladateľskému tímu, oddelenie vývoja ITP vytvorilo online nástroj na počítanie pomeru šírky a textu (s ohľadom na pixely obrazovky). Po cykle skracovania bol vytvorený cyklus záverečného hodnotenia s cieľom vykonať na obrazovke kontrolu terminológie, konzistencie a prirodzenosti. Ten bol vykonaný pomocou interne vyvinutého nástroja, ktorý simuloval preložený obsah tak, ako sa mal objaviť na samotnej obrazovke.

Konzistentný a na mieru šitý prístup pre túto špecifickú prekladateľskú požiadavku viedol k skráteniu výrobného procesu a vyššej výstupnej kvalite.