Lokalizácia tlačiarenského softvéru Océ

On / in /

Zhrnutie

Localization of Océ Printing Manuals into Japanese

Océ je spoločnosť so sídlom v Holandsku, ktorú v roku 2010 prevzala firma Canon Inc. a ktorá vyvíja, vyrába a predáva tlačiarenský a kopírovací hardvér a s ním súvisiaci softvér. S cieľom lokalizovať svoj obsah do japončiny na základe štandardov Canon Inc. požiadali o pomoc ITP Europe.

Kľúčové problémy

  • Kvalita prekladu bola nedostatočná.
  • Nejednotná terminológia spôsobovala nezrovnalosti a nedostatky v oblasti kvality.
  • Údaje nepripravené na preklad a pozostávajúce zo zmesi rôznych typov súborov (ITD, TSXML (XML, HTML súbory špecifické pre daného klienta)).

Opis riešenia

V spolupráci s ITP Japan sme zabezpečili profesionálnych prekladateľov a korektorov, ktorí majú viac ako 10 rokov skúseností v oblasti tlače. Terminologická databáza pripravená v SDL Multiterm™ a schválená spoločnosťou Canon Inc., bola vytvorená a skombinovaná s našou hlavnou prekladovou pamäťou. Pomocou nástrojov ako PowerGrep™ boli TSXML súbory s HTML kódovaním zjednodušené do preložiteľného obsahu a všetky segmenty, ktoré bolo treba pevne ukotviť na svojom mieste, uzamknuté pomocou interných tagov. ITD súbory boli upravené do štruktúrovaných projektov pomocou SDL Studio™. Tento dôkladne otestovaný a zdokumentovaný pracovný postup zahŕňa tiež kontroly kvality vykonávané s pomocou interne vyvinutých nástrojov a osvedčených nástrojov hodnotenia kvality prekladu dostupných na trhu, ako napríklad Apsic xBench™. To všetko má za následok vysokú kvalitu výstupu a efektívnejší prekladový proces, ktorý šetrí čas a predchádza redundancii.