TME plagát pre Mesiac kvality

On / in /

Zhrnutie

Oznámenia, pokyny a vety môžu byť interpretované veľmi odlišne. Na podporu každoročnej kampane Mesiaca kvality sa Toyota sústredila na svoju vlastnú internú komunikáciu s cieľom zdôrazniť každodenné rozdiely vo vnímaní. Toyota taktiež požiadala ITP Europe, aby prišlo s návrhom plagátu.

Kľúčové problémy

Váš klient má často očakávania alebo vízie, ktoré nie vždy zodpovedajú vášmu vlastnému chápaniu, čo môže viesť k oneskoreniu uvedenia produktu alebo k prekročeniu rozpočtu.

Opis riešenia

Tým, že sa vložíte do pozície klienta, môžu byť možné nesprávne interpretácie vyriešené v predstihu. Alebo dokonca lepšie: môžete splniť ich očakávania a tak vytvoriť rozšírenú cestu pre zákazníka. To je dôvod, prečo spoločnosť Toyota v spolupráci s ITP Europe vytvorila kampaň na zvýšenie povedomia, aby ľudia premýšľali o možných rozdieloch vo vnímaní a uvedomili si, že nie všetko je iba čierne alebo biele.

Vnímanie klienta je kľúčom k úspechu!