Toyota Nordic

On / For Toyota / in , /

Zhrnutie

Toyota Nordic Business Case

Škandinávski distribútori hľadali partnera, ktorý by im pomohol centralizovať a harmonizovať procesy výroby a distribúcie dokumentácie vozidla s cieľom znížiť náklady a pracovnú záťaž.

Kľúčové problémy / Úloha

Požiadavky na centralizovanú výrobu a distribúciu dokumentácie vozidla zahŕňali:

 • Nákladovo efektívne preklady/DTP procesy (opätovné použitie existujúceho obsahu)
 • Priamočiary proces objednávania cez webový objednávací nástroj
 • Just-in-time dodávky do centralizovaného HUBu
 • Systém Print-on demand (tlač na požiadanie) pre popredajné objednávky

Opis riešenia

Vďaka zapojeniu sa do všetkých fáz projektu (od prekladu po samotné dodanie konečného produktu), získala ITP prehľad a možnosť do hĺbky pochopiť rôzne postupy a požiadavky distribútorov.

Tento krok pomohol zdokonaliť 3 piliere tohto projektu:

Preklad/DTP

 • Kvalita prekladu a prípravný čas sa zlepšili vďaka zavedeniu a udržiavaniu prekladových pamätí a terminologických databáz.
 • Procesy prekladu a DTP sa kontinuálne zlepšovali s pomocou špecifických a na mieru šitých technológií, akou je napríklad porovnávací nástroj zvýrazňujúci nový a existujúci obsah.
 • Výsledkom bolo, že náklady na preklad a DTP sa znížili o 30 %.

Tlač

 • Online nástroj, vyvinutý spoločnosťou ITP, ktorý zaisťuje nepretržité aktuálne prognózy, umožňujúce efektívne riadenie objednávok tlače.
 • Systém čiastočného print-on demand (tlače na požiadanie) bol uvedený do činnosti na zníženie rizika prebytočných zásob.

Logistika

 • Online nástroj vyvinutý spoločnosťou ITP s cieľom čo najviac automatizovať proces objednávania medzi všetkými zúčastnenými stranami.
 • Dodávky just-in-time do centralizovaného HUBu na dennej báze.

Spoločnosť ITP bola schopná ponúknuť celý rad služieb, ktoré umožňujú distribútorom znížiť interné pracovné zaťaženie o takmer 30 % na všetkých úlohách súvisiacich s projektom. Konsolidovaný prístup zabezpečil pre klienta väčší prehľad a harmonizovanejší nadnárodný prístup.