Veľkoobjemový lokalizačný projekt Toyota

On / in /

Zhrnutie

Toyota Nordic Business Case

Spoločnosť Toyota, jeden z troch celosvetovo najvýznamnejších výrobcov automobilov, je známa svojím efektívnym výrobným systémom. S desiatkami rôznych modelov, ktoré treba opravovať a udržiavať, servisné centrá Toyota potrebujú aktualizované, presné a jednoducho prístupné informácie týkajúce sa opravy a údržby. Keď technická dokumentácia Toyota vstúpila do sveta štruktúrovaného písania, ITP sa osvedčila ako spoľahlivý partner pre súbežné lokalizačné projekty.

Kľúčové problémy

  • Spracovanie veľkých objemov prekladov v čoraz kratšom čase bez straty kvality
  • Zaručenie konzistencie prekladu medzi po sebe idúcimi verziami manuálov a súvisiacou dokumentáciou
  • Praktické zavedenie zákaznícky špecifických prekladateľských smerníc a lokalizačných pravidiel (pre merné jednotky, formátovanie čísel, atď.)
  • Zaistenie kontextovo správnych prekladov
  • Venovanie pozornosti zmenám vo vývoji technológie a dokumentácie

Opis riešenia

V prípade lokalizácie technickej dokumentácie Toyota sa spoliehame na zanietený tím profesionálnych prekladateľov. Snažíme sa však aj automatizovať tam, kde to má zmysel a tam, kde je možné očakávať návratnosť investícií. Preto sme vyvinuli súbor proprietárnych nástrojov, ktoré:

  • optimalizujú vstup pre preklad a zjednodušujú tak celý proces
  • „uzamknú“ text, ktorý nie je určený na preklad, aby sa predišlo náhodnej úprave
  • automaticky upravia čísla a merné jednotky do správneho formátu
  • spustia kontrolu kvality a aplikujú automatické opravy

Toyota zaznamenala zlepšenie produktivity a kvality v lokalizačnom procese. Pridaním špičkovej prekladovej technológie k pracovnému postupu sa nám podarilo skrátiť prekladové cykly pre typickú príručku opráv Toyota z viac ako 8 na menej ako 2 týždne. Áno, čím sme lepší, tým viac si uvedomujeme, čo všetko sa ešte dá vylepšiť!