Vývoj predajnej aplikácie Subaru

On / For Subaru / in /

Zhrnutie

Subaru Sales App

Subaru je automobilová divízia spoločnosti Fuji Heavy Industries Ltd. (FHI), ktorá je mnohostranným výrobcom dopravných prostriedkov a zariadení, aktívnym na globálnej scéne a pozostávajúcim z troch základných divízií: Subaru Automobile Business; Aerospace Company; Industrial Products Company.

Subaru Europe hľadala partnera pre vývin iPad iOS aplikácie, ktorá by zozbierala a zobrazila obsah požadovaný obchodným zastúpením Subaru zákazníkom počas predaja. Aplikácia by mala byť v prvej fáze vyvinutá pre trh Beneluxu a následne predstavená v ďalších Európskych krajinách.

Kľúčové problémy

 • Obsah súvisiaci s predajom a marketingom Subaru bol dostupný na rôznych miestach (online alebo v tlačenej verzii) a nebol vždy jednoducho dostupný pre predajcov.
 • Uľahčenie predstavenia nových modelov, modelov roka a aktualizácie všetkých publikácií zameraných na podporu predaja.
 • Na vytvorenie obsahu pre konkrétnu krajinu a konkrétneho používateľa bolo potrebné predložiť flexibilnú štruktúru.

Opis riešenia

ITP vyvinula natívnu viacjazyčnú iOS aplikáciu, ktorá je k dispozícii online aj offline a má 2 typy používateľov (verejný obsah dostupný pre zákazníkov a heslom chránený súkromný obsah pre predajcov).

Aplikácia bola navrhnutá tak, aby umožňovala flexibilitu, čiže zobrazuje obsah určený pre konkrétnu krajinu a konkrétneho používateľa. Pomocou CMS je možné definovať, ktorý obsah má byť zobrazený na základe krajiny, jazyka a používateľa.

Pre uľahčenie aktualizácie obsahu a zaistenie nepretržitého prístupu k najaktuálnejším informáciám pre predajcov je aplikácia napojená na systém riadenia obsahu (CMS). Vďaka jeho rozhraniu je veľmi jednoduché aktualizovať obsah, ktorý sa potom automaticky stiahne do aplikácie, ak je systém pripojený na internet. Predajca má možnosť pokračovať v používaní aplikácie počas sťahovania aktualizovaného obsahu a zároveň sledovať priebeh sťahovania.

A napokon, aplikácia obsahuje všetky informácie, ktoré predajca potrebuje na podporu svojich každodenných aktivít, napríklad:

 • Všetky brožúry a dokumentáciu týkajúcu sa vozidla (špecifikácia vozidla, cena...)
 • Videá na prezentáciu značky a technológií Subaru
 • Sprievodcov predajom
 • 360° zobrazenia exteriéru a interiéru vozidla (s výberom farieb pre exteriér)
 • Porovnávacie videá: hlavné rozdiely medzi vozidlami Subaru a konkurenciou
 • Odkaz na Subaru portál predkalkulácie

Centralizovaný obsah umožňuje predajcovi prejsť so zákazníkom celý predajný proces. Inými slovami, predajca môže zobraziť všetky informácie o značke a modeli, ktoré by zákazníka mohli zaujímať a jedným nástrojom vytvoriť cenovú ponuku na auto (autá), o ktoré má zákazník záujem.

Na záver môžeme konštatovať, že výhody aplikácie, okrem iného, sú:

 • Možnosť použitia online aj offline
 • Prínos centralizovaného obsahu a médií
 • Vždy dostupný najnovší obsah
 • Kontrolovaný, bezchybný obsah
 • Možnosti sledovania a nástroj pre analýzu webu
 • Pozitívne vnímanie zákazníkmi
 • Efektívny popredajný servis a úprava ponuky
 • Efektívny zber údajov o zákazníkoch
 • Bezpapierové prostredie