Digitálne Riešenia

Internet vecí otvoril novú dimenziu digitálnej interaktivity a možností zapojenia zákazníkov. Dovoľte nám previesť vás týmto novovznikajúcim digitálnym svetom, zoznámiť vás s jeho možnosťami a povzbudiť vás k ich využívaniu

APLIKÁCIE

Prispievame k zvyšovaniu kvality mobilných služieb, ktoré idú ruka v ruke s vašimi ďalšími komunikačnými platformami Spoznajte, akú majú aplikácie moc odhaliť váš plný obchodný, marketingový a komunikačný potenciál. Vďaka našim skúsenostiam sa vám to podarí.

WEBOVÉ STRÁNKY

Viac ako polovica internetovej prevádzky sa uskutoční prostredníctvom mobilných zariadení. Pohnite sa dopredu v tomto neustále sa meniacom priestore s našimi prístupnými webovými riešeniami vytvárajúcimi interaktívne online zážitky. Vaša online prítomnosť tak môže byť za každých okolností relevantná.

TLAČ

Naše rozsiahle tlačové skúsenosti nám umožňujú vyhovieť širokej škále požiadaviek od veľkých ofsetov, cez rýchlu digitálnu tlač až po tlač šetrnú k životnému prostrediu. Spojte svoje digitálne a tlačové aktíva a zanechajte svoju stopu všade.

SPRÁVA MEDIÁLNYCH AKTÍV

Správa vašich aktív na viacerých platformách je neustále rastúcou výzvou. Naším cieľom je zaviesť digitálny ekosystém, ktorý podporuje celkové strategické ciele vašej spoločnosti. Naše riešenie ponúka najnovšiu technológiu back-end clony v kombinácii s front-end vývojom a dizajnom. Organizujte len raz a bez námahy publikujte na mnohých platformách.