Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov a vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Nižšie popísané podmienky platia pri používaní webovej stránky Ishida Taiseisha Inc.. Každý návštevník stránky je týmito podmienkami viazaný. Ako návštevník webovej stránky výslovne vyhlasujete, že prijímate zodpovednosť za pravidelné sledovanie podmienok, aby ste zabezpečili, že ste oboznámený/-á s najnovšou verziou.

 

Vaše osobné údaje

Pri prehliadaní tejto webovej stránky nie sú spracúvané vaše osobné údaje, pokiaľ nevyplníte kontaktný formulár. Akékoľvek údaje zadané v kontaktom formulári sa poskytujú a spracúvajú spoločnosťou Ishida Taiseisha Inc., ktorý nám ako prevádzkovateľ údajov dáva možnosť vás kontaktovať. Okrem toho údaje, ktoré nám poskytnete vy ako dotknutá osoba, sa taktiež spracúvajú. Tieto údaje sa nespracúvajú systematicky, ale ukladajú sa, aby sme vás mohli kontaktovať. Spracúvanie sa zakladá na zmluvnom vzťahu, ktorý s vami máme a akomkoľvek predchádzajúcom kontakte s vami.

Ak si neželáte, aby k tomu došlo, dajte nám vedieť e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

Webová stránka spoločnosti Ishida Taiseisha Inc. obsahuje množstvo cookies, ktorých jediným účelom je prevádzka a optimalizácia stránky, ako aj umožnenie komunikácie prostredníctvom kontaktného formulára.

Legislatíva týkajúca sa ochrany osobných údajov vám dáva právo na prístup k vašim údajom a k ich oprave. Ak si tieto práva chcete uplatniť, kontaktujte spoločnosť Ishida Taiseisha Inc. priamo prostredníctvom kontaktného formulára.

Ak nie ste spokojný/-á so spôsobom, akým spoločnosť Ishida Taiseisha Inc. spracúvala vaše údaje, môžete kontaktovať priamo belgickú Komisiu pre ochranu súkromia na Drukpersstraat 35, 1000 Brusel, Belgicko alebo e-mailom na contact@apd-gba.be.

 

Obsah

Všetky informácie – vo forme textu, súborov, obrázkov a pod. – poskytuje spoločnosť Ishida Taiseisha Inc. iba na informačné účely.

 

Zodpovednosť

Spoločnosť Ishida Taiseisha Inc. nie je zodpovedná za akékoľvek nepresnosti alebo nedostatky v informáciách poskytnutých na stránke. Žiadna nesprávna alebo nedostatočná informácia na tejto stránke nemôže viesť k nárokovaniu si na odškodné.

 

Duševné vlastníctvo a autorské práva

Ako používateľ webovej stránky výslovne súhlasíte s tým, že poskytnuté údaje ako text a grafika, sú chránené duševným vlastníctvom a zostávajú majetkom spoločnosti Ishida Taiseisha Inc.. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom zobrazovať, reprodukovať, upravovať alebo používať webovú stránku spoločnosti Ishida Taiseisha Inc. na obchodné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Ishida Taiseisha Inc.. Rovnako je zakázané distribuovať alebo ukladať informácie elektronicky s výnimkou automatického ukladania cache súborov prehliadača.

 

Log súbory

Takmer vždy, keď navštívite webovú stránku, sa vaša činnosť zaznamenáva do log súborov na serveri webu. Spoločnosť Ishida Taiseisha Inc. používa iba štandardné log súbory, to znamená, že sa ukladajú iba základné informácie, ako dátum/čas zobrazenia stránky. Do databázy sa ukladá aj IP adresa návštevníka. Tieto informácie sa používajú iba na prispôsobenie webovej stránky vašim potrebám, na analýzu niektorých trendov, na zachovanie webovej stránky a zber všeobecných demografických informácií. Spoločnosť Ishida Taiseisha Inc. nevykonáva žiadne analýzy, na ktoré by používala vašu IP adresu.

 

Cookies

Webová stránka spoločnosti Ishida Taiseisha Inc. používa cookies, ktoré vám umožňujú prispôsobiť si niektoré aspekty stránky. Pamätajú si napríklad jazykové preferencie. Cookies súbory používané na webovej stránke spoločnosti Ishida Taiseisha Inc. zbierajú o svojich návštevníkoch aj demografické údaje.

 

Bezpečnosť

Na webovej stránke spoločnosti Ishida Taiseisha Inc. sú zavedené niektoré opatrenia, ktoré chránia osobné údaje návštevníka, vrátane jeho citlivých údajov zozbieraných na webovej stránke online aj offline. Vaša e-mailová adresa nebude za žiadnych okolností poskytovaná alebo predávaná tretím stranám. Máte právo pristupovať k svojim osobným údajom uloženým spoločnosťou Ishida Taiseisha Inc. a opravovať ich. Ak si to želáte vykonať, pošlite nám e-mail na gdpr@itp-europe.com.

 

Odkazy

Webová stránka spoločnosti Ishida Taiseisha Inc. obsahuje odkazy na iné stránky. Spoločnosť Ishida Taiseisha Inc. nevykonáva žiadnu kontrolu týchto webových stránok a nie je zodpovedná za ich obsah. Po opustení webovej stránky spoločnosti Ishida Taiseisha Inc. vám odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov každej stránky, ktorá zbiera osobné údaje. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Ishida Taiseisha Inc. sa týkajú iba údajov zozbieraných na tejto webovej stránke.

 

Zmeny

Spoločnosť Ishida Taiseisha Inc. si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť tieto zásady ochrany osobných údajov.